De kerkenraad heeft ingestemd met het idee om een Talententuin te realiseren. Dit op het stukje grond naast De Ontmoeting. Het pioniersproject geeft de kerkgemeenschap kansen om als kerk zichtbaar te zijn in het dorp. Een opgave die op meerdere plekken in het beleidsplan 2021 – 2025 is benoemd.
In de zomermaanden is de Initiatiefgroep actief aan de slag gegaan. Zo is de organisatie met een DOE-groep en een REGIE-groep uitgewerkt. Contacten zijn gelegd met omwonenden, waaronder ZoZijnZorg. Technische aspecten voor de realisatie zijn uitgewerkt en doorgerekend.
Aleer de tuin er kan komen, moet de gevel van De Ontmoeting worden opgeknapt. In afwachting daarvan zijn voorlopig kruiden in de toekomstige tuin gezaaid.
Over de Talententuin is er nu een aparte pagina op onze website.