Er is weer meer ruimte om met elkaar te zijn, te zingen en te luisteren. Het Zevenaars koor ‘One Step Beyond’ geeft 18 juni 2022 een concert met het thema ‘Wide open spaces’. Grote open ruimten, waarin je kunt leven, jezelf ontwikkelen en mag zijn wie je bent. Wie wil dit verwoorden in een gedicht? De beste drie gedichten worden tijdens het concert voorgedragen. En ze komen op een poster te staan. De andere ingezonden gedichten zijn in te zien. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen.
Inspiratie om een gedicht van maximaal 16 regels op dit thema te maken?

In deze bijlage staan de spelregels. Meer informatie is te krijgen bij Joke Koenen e-mail