Wat zijn we blij dat ook de kerkelijke activiteiten weer op gang komen. Gewoon gaan, stap voor stap. Dat is het thema van de Pelgrimswandeling, die op 26 februari 2022 in de omgeving van landgoed Groot Warnsborn start om 10.30 uur. Meer informatie is hier te lezen.
De nieuwe bezinningskring ‘Kennismaking non-duale weg‘ start 18 februari 2022. Daarover is al meermaals geschreven in het blad Kerknieuws. Hier leest u een paar van deze artikeltjes terug. In de agenda vindt u meer over aanmelden.
Blijf de agenda in de gaten houden voor andere activiteiten die opstarten. Zodra daarover bericht is, komt dat in deze digitale kalender.