Op Kerstdag zondag 25 december vieren we kerst in de kerk in Lobith. We willen vooral veel samen zingen. Daarom kom 10 minuten voor 10 uur al in de kerk. We zingen dan samen met het projectkoor onder leiding van Gert de Rijder alvast een aantal kerstliederen. Ds. Sietse Visser uit Tolkamer gaat voor in de viering. En er is ook kinderkerk. Wees allen hartelijk welkom. Uiteraard wordt er ook tijdens de viering veel gezongen. Dit met elkaar en soms vierstemmig door de elf kerkleden uit het projectkoor. Zo ervaren we samen de komst van het kind in de kribbe, van het Licht:
“Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil.
Aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.”