Er is weer Spiritueel café. Dit op zondag 27 november 2022 in de Ontmoeting, Markt 15 te Lobith. Aanvang 19.30 uur. Vrije toegang. Stoni Scheurer verzorgt de inleiding over het thema ‘vrijheid in verantwoordelijkheid’.
Al heel lang leven wij in een vrij land, dat is een groot voorrecht. De vraag is wel: hoe ga je daarmee om? Samen hebben wij de verantwoordelijkheid om de vrijheid te bewaken. De godsdiensten hebben die verantwoordelijkheid aangegeven in bijvoorbeeld de tien geboden. De staat heeft die verantwoordelijkheid aangegeven in de Grondwet. Zo is naar de samenleving een waarborg vastgelegd voor de vrijheid van iedereen. Maar zijn we ons daarvan nog voldoende bewust? En hoe laten we dat in de praktijk zien? Graag willen we daarover met elkaar in gesprek gaan.
Iedereen is welkom, u krijgt wat te drinken, geen entreegeld wordt geheven, alleen staat er een collectebus voor een vrijwillige bijdrage in de kosten aan de uitgang.
Commissie SPIRIZIN.