INSPIRATIE

 

Dit is een oefening om een nieuwe pagina te maken. Liefst een pagina waarin we blogs kunnen publiceren.

Het schrijven van een haiku ervaar ik als een meditatieve bezigheid. Een haiku kent een strak schema: drie regels, waarvan de eerste met vijf lettergrepen, de tweede met zeven lettergrepen en de derde weer met vijf lettergrepen. In de haiku zit een soort plot of pointe.

Mail naar webmaster@pgrijnwaarden.nl

Dat schema dwingt om het gedicht goed te maken. Woorden die opkomen en toch teveel zijn. Teveel lettergrepen. Geen draai of keer. Je blijft goochelen tot de haiku er staat. Het woordenspel geeft focus. Sterk in gedachten maakt het kom je los van andere gedachten. In de leegte ontstaat de haiku.

Het verkeerde been
stapt hij opgewekt uit bed
na de avondklok.

Dag, nacht en ontij
zijn daar zon, maan en sterren:
inspiratiebron

 

Weer vieringen

De kerkenraad heeft besloten weer vieringen te houden in de kerk. Dit gegeven het nieuwe advies en de aanbevelingen van PKN/CIO. Nadrukkelijk blijven de geldende corona-maatregelen van kracht: handen desinfecteren; mondkapje op bij binnenkomst en vertrek en...

Prospéro año en corona-koraal

We zijn al weer twee weken in het nieuwe jaar. Dit weekeinde zijn versoepelingen in gegaan. Echter nog bescheiden. Daarom zijn er nog geen vieringen in de kerk. Ook liggen de groepsactiviteiten daar nog stil. We kunnen wel naar buiten. Nodig een wandelmaat of...

Meditatie Kerst 2021

Nu er geen viering met Kerst is in onze kerk heeft Ds. Elise Wijnands een meditatie ingesproken. Deze meditatie is hier te zien en te beluisteren. Met onderstaande foto laten we u mee genieten van de bloemschikking van de afgelopen vierde adventszondag. Wat hopen we...

Geen vieringen helaas

De kerkenraad heeft besloten dat er met Kerst en de weken daarna geen diensten zijn. Ze meldt daarover: " We wachten nieuwe berichten van de overheid en het CIO af voor toekomstige beslissingen. Helaas kan ook de Kerstmiddag voor de ouderen niet doorgaan. De...

Delen en vieren

Vieren in Corona-tijd is een lastige. Bij alle wisselende maatregelen wisselt nogal hoe we samen gemeenschap kunnen zijn. De viering op zondag vraagt regelmatig om bijstelling. Helaas zal dit jaar de kerstnachtviering niet doorgaan.Gelukkig kunnen we nog steeds in...

Liemerskids: samen delen.

Ben je 6 - 12 jaar? Kom dan gezellig naar de LIEMERSKIDS. Dit is een kindermiddag: zondag 7 november 2021 van 15.30 - 17.00 uur in 'Ons huis' naast de Ontmoetingskerk in Zevenaar. Neem je opa, oma, papa, mama, buuf, oom of tante mee en kom gezellig knutselen. 'Samen...

Dankdag en bevestiging ambtsdragers

Komende zondag 31 oktober is het Dankdag voor de Oogst. De diaconie organiseert weer de jaarlijkse verkoop van oogstproducten. Wie wat wil inbrengen, kan de bijdrage zondag afgeven in De Ontmoeting. Na de dienst worden de producten verkocht. De opbrengst is dit keer...

Talententuin

De kerkenraad heeft ingestemd met het idee om een Talententuin te realiseren. Dit op het stukje grond naast De Ontmoeting. Het pioniersproject geeft de kerkgemeenschap kansen om als kerk zichtbaar te zijn in het dorp. Een opgave die op meerdere plekken in het...

Kijkje in religieuze gebouwen

Op zaterdag 11 september a.s. is er Open Monumenten Dag. Het projectteam Gelders Genootschap zet fietstochten uit tussen de verschillende kerkgebouwen van de Liemers en Doesburg. Dit onder de naam Heilige huisjes fietstocht. De fietsroutes staan nu op de website van...