De kerkenraad heeft besloten weer vieringen te houden in de kerk. Dit gegeven het nieuwe advies en de aanbevelingen van PKN/CIO. Nadrukkelijk blijven de geldende corona-maatregelen van kracht: handen desinfecteren; mondkapje op bij binnenkomst en vertrek en verplaatsingen; 1,5 meter afstand houden bij zitten in de banken en elkaar spreken. We zingen graag, dat kan, maar dan zachtjes. Er is nog geen koffie na de dienst.