Langzaam komt het kerkleven weer op gang. Heerlijk dat we elkaar kunnen ontmoeten en in de ogen zien.
In de zondagse vieringen mogen we samen zingen, al dan niet in wisselzang met voorzangers. Ook is er na de dienst koffiedrinken. De 1,5 meter blijven we respecteren!
De Bezinningskring startte met het boek ‘De zin van het leven’ van Fokko Obbema. Het interview met A.L. Snijders boeide en gaf heerlijk stof om uit te wisselen en door te praten. Volgende bijeenkomsten zijn 16 juli en 27 augustus 2021.
De Wandelgroep kan weer als groep op pad. Twee wandelingen zijn gepland op 15 juli respectievelijk 18 augustus 2021.
Zie voor meer informatie de agenda.