Welkom op de website van

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

De Protestantse Gemeente Rijnwaarden is een kleine geloofsgemeenschap. De gemeente is gevormd vanuit de zes dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer, alle liggend in het prachtige buitengebied van de Rijnwaarden.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is. Je bent van harte welkom om met ons mee op te trekken.

Bezinning op wat ons bindt en draagt vanuit het geloofsleven stimuleert ons bij alles wat we doen in de kerkgemeenschap.
We delen momenten van bezinning, verdriet en vreugde.
We doen graag een beroep op de onderlinge solidariteit en het samen bezig zijn in activiteiten van bezinning en ontmoeting.
We willen een levendige kerkgemeenschap zijn met en voor de dorpen en haar bewoners, gesteund vanuit een bredere samenwerking van kerken in De Liemers.