Beleid

De geloofsgemeenschap is voor ons de drager voor het onderling omzien naar elkaar. In de vieringen en de activiteiten van bezinning en ontmoeting ervaren en ontwikkelen we ons geloof, dat basis vindt in het verstaan en ervaren van Gods Woord.

We willen een levendige kerkgemeenschap zijn met en voor de dorpen en haar bewoners, gesteund vanuit een bredere samenwerking van kerken in De Liemers.

Er is gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaren. Dit beleidsplan 2021 -2025 is besproken in een gemeentevergadering.