Geven

 

Het werk in de kerkgemeenschap kunnen we niet doen zonder financiële steun. We zijn dan ook blij met elke donatie. Er zijn de volgende manieren waarop mensen ons steunen:

  • Jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans): Kerkleden ontvangen jaarlijks het verzoek om een vrijwillige bijdrage.
  • Collectebonnen: Tijdens de kerkdiensten is er de collecte voor diaconale doelen, het werk van de kerk en onderhoud. Hiervoor zijn collectebonnen te bestellen. Vraag er naar bij één van de kerkrentmeesters.
  • Eenmalige gift, waarbij de gever aangeeft voor welk speciaal doel die gift is.
  • Periodieke schenking: Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen. Hier treft u het formulier aan. U kunt het formulier invullen, printen en dan afgeven aan de penningmeester.
  • Nalaten: Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.

Voor de bankrekeningnummers, zie de belangrijke adressen