Belangrijke adressen

Postadres:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Kerk/De Ontmoeting:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Predikant
Ds. Elise Wijnands
06-23517979;e-mail

Voorzitter Kerkenraad
Eva Batelaan
06-22887593; e-mail

Scriba a.i.
Dirk Bolt
06-55841103; e-mail

Penningmeester a.i.
Aad Braskamp
06-46606483; e-mail

Diaconie
Dirk Koolmees
06-53104862; e-mail

Beheer/verhuur
Aad Braskamp
06-46606483; e-mail

Ledenadministratie
Marcel Prösch
0316-543483; e-mail

Kerknieuws redactie
Martien Tomberg
0316-541855; e-mail

Webmaster
Cora Verburg
06 54335150; e-mail

Bankrelaties

Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23 RABO 0327 9227 88

Diaconie Herv. Gem. Rijnwaarden
ABN-Amro Bank NL78 ABNA 0534 3118 22

 

Samenwerking

De zes protestantse gemeenten in de Liemers werken samen: www.pkn-deliemers.nl