Belangrijke adressen

Postadres:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Kerk/De Ontmoeting:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Predikant
Ds. Rosemarie van der Hucht
026-3343007; e-mail

Voorzitter Kerkenraad
Eva Batelaan
06-22887593; e-mail

Scriba
Joke Leidekker – Wiegers
06-38384429; e-mail

Penningmeester
Cock Leidekker
06-5183107; e-mail

Voorzitter CvK
Dirk Bolt
06-155384228; e-mail

Diaconie
André Renting
06-15538428; e-mail

Beheer/verhuur
Alie & Dirk Bolt
0316-541740; e-mail

Ledenadministratie
Cock Leidekker
0316-5183107; e-mail

Kerknieuws redactie
Martien Tomberg
0316-541855; e-mail

Webmaster
Cora Verburg
06 54335150; e-mail

Bankrelaties

Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23 RABO 0327 9227 88

Diaconie Herv. Gem. Rijnwaarden
ABN-Amro Bank NL78 ABNA 0534 3118 22

 

Samenwerking

De zes protestantse gemeenten in de Liemers werken samen: www.pkn-deliemers.nl