Belangrijke adressen

Postadres:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Kerk/De Ontmoeting:
Markt 15, 6915 AH Lobith

Predikant
Ds. Elise Wijnands
06-23517979;e-mail

Voorzitter Kerkenraad
Pieter van Dijk
06-10290713; e-mail

Scriba
Tiny Edink
0316-543691; e-mail

Penningmeester
Rina van Strien
06-53570204; e-mail

Diaconie
Martha Jonker
06-10508862; e-mail

Beheer/verhuur
Roel Breure
06-10555145; e-mail

Ledenadministratie
Marcel Prösch
0316-543483; e-mail

Kerknieuws redactie
Martien Tomberg
0316-541855; e-mail

Webmaster
Cora Verburg
06 54335150; e-mail

Bankrelaties

Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23 RABO 0327 9227 88

Diaconie Herv. Gem. Rijnwaarden
ABN-Amro Bank NL78 ABNA 0534 3118 22

 

Samenwerking

De zes protestantse gemeenten in de Liemers werken samen: www.pkn-deliemers.nl