Wat te doen als

 

In het leven zijn momenten van vreugde en verdriet. De kerkgemeenschap kan daarin van betekenis zijn.

  • Als u ziek bent of een pastoraal gesprek of gewoon een bezoek wilt, laat het dan weten aan de predikant of één van de kerkenraadsleden of  gewoon een kerklid.
  • Neem bij een overlijden contact op met de predikant of voorzitter kerkenraad. Steun en wensen voor de uitvaartdienst kunnen worden besproken. Op de zondag na het horen van het overlijden, herdenken we samen de overledene. Een brandende kaars wordt in de stiltehoek geplaatst.
  • U wilt trouwen met een kerkelijke inzegening? Neem dan contact op met de predikant.
  • U bent verblijd met de geboorte van een kind en wilt dit delen met de kerkgemeenschap. Laat dit de scriba weten. U wilt het kind laten dopen? Neem dan contact op met de predikant.
  • U wilt een wijziging in uw persoonlijke gegevens doorgeven? Doe dat bij de ledenadministratie.
  • U bent nieuw in de gemeente? Laat het de scriba weten. We heten u van harte welkom en regelen spoedig een ontmoeting met iemand vanuit de Warme Deken. Wilt u meer weten over actief zijn in onze gemeente, spreek dan één van de (kerkenraads)leden aan.
  • U wilt iets organiseren in de gemeente of een taak op u nemen? We zijn altijd blij als er mensen willen meedenken en meedoen. Spreek er één van de kerkeraadleden over aan. Zin om mee te doen in activiteiten van bezinning en ontmoeting? Lees onder die kop op de website tot wie u zich dan kunt wenden.

 Bekijk de contactgegevens