Begraafplaatsen

 

De kerkgemeente heeft twee begraafplaatsen in beheer, één bij de kerk in Aerdt en één bij onze kerk in Lobith. Het onderhouden gebeurt door vrijwilligers. We zijn bezig om de inventarisaties van wie er begraven liggen weer bij te werken.

 

Over de begraafplaats in Lobith

In 1624 kregen de ‘Religionsverwandten’ van Lobith van Georg Wilhelm, markgraaf van Brandenburg en keurvorst van Pruisen, een perceel grond waarop de vervallen kapel van het Tolhuis stond, met de bedoeling om daar een kerk te bouwen. Deze werd echter op een andere plaats gebouwd en dit terrein werd bestemd voor kerkhof. Maar dat ging niet meteen. De grond was in pacht bij tollenaar Johann Bögell, die de tuin niet wilde afstaan en er een omheining plaatste. De kerkenraad beklaagde zich bij de keurvorst die de tollenaar opdracht gaf het ‘staketsel’ te verwijderen teneinde door de gereformeerden daarvan een dodenakker te laten maken. Dit is thans nog het oude protestantse kerkhof te Lobith.

 

Over de begraafplaats in Aerdt

De oudste delen van de kerk van Aerdt dateren van rond 1300. In 1609 gaat de kerk, die oorspronkelijk aan Sint Helena is gewijd, over naar de hervormde gemeenschap. In 1969 is de kerk benoemd tot rijksmonument. In 2018 heeft de Protestantse Gemeente Rijnwaarden de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. De begraafplaats naast de kerk is nog steeds in beheer bij PG Rijnwaarden.

De begraafplaats was oorspronkelijk aan de oostzijde van de kerk gelegen. Nu is dat aan de noordzijde tegen de dijk. De laatste uitbreiding vond plaats in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De begraafplaats is niet uitsluitend voor leden van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden bestemd. Voor de kosten van begraven worden de tarieven van de Gemeente Zevenaar aangehouden.