Kerkgebouw

 

Dorpskerk en De Ontmoeting

De gemeente komt voor de vieringen samen in de Dorpskerk aan de Markt in Lobith. De activiteiten voor bezinning en ontmoeting vinden plaats in het bijgebouw De Ontmoeting of in de kerk.
Wie gebruik wil maken van de ruimten in de gebouwen kan zich wenden tot de beheerder

De dorpskerk kent een lange historie. We vermelden hier alleen het ontstaan:
Op 7 juli 1660 legden ontvanger Reinhardt Müller en dominee Theodor Nicolaus Armiger de eerste steen van de kerk. Iets meer dan een jaar later, op 9 augustus 1661, hield ds. Armiger de inwijdingsrede, waarvoor tot tekst diende Psalm 5, vers 8: ‘Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid Uw huis ingaan’

In 2006 is De Ontmoeting geopend. Het is een ontwerp van architect en gemeentelid Wiendert Hensen. Tijdens de laatste fase van de bouw werd in de kerk in Aerdt gekerkt en kon in de Lobithse kerk groot onderhoud worden uitgevoerd.

Veel wetenswaardigheden over gebouw en gemeente staat in het boek ‘Kroniek van de protestantse kerkgemeenschap Lobith 1610 – 2010’, dr. G.B. (Ben) Janssen, 2011.

Orgels

In de kerk zijn twee orgels, een 2-klaviers kabinetorgel en een Monarke orgel. Ook is te luisteren naar het orgelspel op de volgende pagina: