We starten met een nieuwe Bijbelkring. Eén keer per maand komen we bij elkaar, op een woensdagmiddag. Rond een Bijbelgedeelte gaan we met elkaar in gesprek. Maximaal 12 mensen kunnen deelnemen. Er hebben zich tot nu toe vijf mensen opgegeven. 28 februari is de eerste keer. De andere data zijn: 27 maart, 24 april, 22 mei, 12 juni. Plaats: De Ontmoeting, Markt 15 te Lobith. Van harte uitgenodigd. Opgave bij Ds.Rosemarie van der Hucht,