De wereld is voortdurend aan het veranderen, ook digitaal. Dat vroeg om een nieuwe frisse website van onze kerkgemeenschap. We zijn vanaf 18 januari 2021 met een nieuwe website de wijde wereld ingegaan. Vrijwilligers droegen hun steentje bij en ISI media ondersteunde het technisch en blijft dat doen. We danken Hans Smit voor een aantal mooie foto’s van onze prachtige Rijnwaarden. BrasBurg zorgde voor enkele detailfoto’s. Teksten zijn door de verschillende actieve groepen ingebracht of geactualiseerd. En we kunnen van nieuwe techniek gebruik maken, zoals het luisteren naar het orgel en het zien van opnamen op ons eigen PG Rijnwaarden YouTube kanaal.

Ziet u nog taalfouten of onjuistheden, meld het de webmaster.