Op 30 april jl. was de afscheidsdienst van ds. Elise Wijnands. Een prachtige uitzwaaidienst met veel muziek. “God, laat ons het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang” (Lied 657).
Natuurlijk wensen wij onze dominee alle goeds in haar nieuwe gemeente Doesburg-Angerlo. In deze Protestantse Gemeente is op zondag 21 mei a.s. om 15.00 uur de bevestiging van ds. Elise Wijnands. Dit in de Grote of Martinikerk, Kerkstraat 4 in Doesburg. Voorganger is Sytze Visser. De kerkenraad van PG Doesburg-Angerlo laat weten dat iedereen die hierbij aanwezig wil zijn van harte welkom is.