Er is weer te werken in de Talententuin. Het toenemende mooie en zachte weer helpt daarbij. De grond kon worden bewerkt en rijp gemaakt voor nieuwe planten en zaden. Als eerste zijn doperwten gezaaid. In het kasje is krulsla gezaaid. In regels zijn aardappelen en uien gepoot.
We hebben enkele fruitstruiken gekocht, kruidenplanten en veel groentezaden. Dit is gedaan met het geld ontvangen door de geschonken vouchers van zevenaardoet. Al eerder schaften we met het daar verkregen geld de nieuwe kruiwagen en drie gieters aan. Wat is de kruiwagen lekker licht. Daarmee konden we op 23 maart jl. makkelijk de zakken compost ophalen die de gemeente Zevenaar gratis verstrekte op de markt in Lobith.
Wie wil meehelpen met inzaaien en planten en straks onkruid wieden is hartelijk welkom. Naast fysieke kracht zoeken we helpers die hun vensterbanken wel willen vullen om zaden voor te trekken. Zo kan het zaaigoed zich te goed doen aan de zonnekracht van achter het glas.
In april is de Talententuin open op de zaterdag 6, 13, 20 en 27 april en de woensdagochtend 10 en 17 april. Steeds van ca. 9.15 tot 11.30 uur. Rond 10.00 uur is er tijd voor koffie/thee met een praatje.
Wie eens op een ander tijdstip één of twee keer in de maand actief wil zijn in de tuin, laat het weten. Dan kunnen we wellicht iets afspreken.
Meer informatie bij Aad Braskamp of Cora Verburg, e-mail