Kunnen oude bronnen ons helpen om nieuwe woorden te geven aan ons geloof? Roel Bosch, predikant van de Noorder Lichtgemeente (PKN) in Zeist, zal op 18 april a.s. hierover een lezing houden. Deze lezing is in de protestantse kerk Lathum, Kerkstraat 8, Lathum om 20.00 uur.
Roel Bosch neemt ons op deze avond mee in de geschiedenis van het christelijk geloof op de Schotse eilanden, de Hebriden. Iets van deze spiritualiteit is in ons Liedboek terecht gekomen, bijvoorbeeld de tekst over de kleine koe, op pagina 1525. Het spreekt van een ‘geaard geloof’, met wortels in het leven van alledag. Dat geloof heeft ook aandacht voor vrede en gerechtigheid. Het weet van een schepping die leeft van Gods genade. Daarin delen we, vanavond.
Roel Bosch was lid van de redactie van het Liedboek, en het vervolg daarop, Psalmen anders. Hij is betrokken bij de Iona Community, een oecumenisch verband dat op vele plaatsen in de wereld inspiratie wil delen. Veel liederen uit deze kring zijn ook in ons liedboek terecht gekomen. Na deze avond kunt u ze herkennen, en misschien ook wel meer waarderen!