Bezinning en ontmoeting

 

Hoe geven we ruimte aan het ontwikkelen en ervaren van ons geloof? Hoe inspireren we elkaar in ons geven van aandacht en omzien naar de naaste? Hoe dragen we bij aan de betrokkenheid van leden en dorpsgenoten in Rijnwaarden op elkaar?

Dat doen we in activiteiten van bezinning en ontmoeting die vrijwilligers inzetten en uitvoeren.

Open kerk 

Een uurtje op een doordeweekse dag voor een moment van stilte, bezinning, een kaarsje branden of een gesprekje. Afwisselend  muziek  horen of  iets voorgelezen krijgen uit een boek of gedichtenbundel. De bezoeker kan komen en gaan wanneer die wil. We willen deze Open Kerk graag weer gaan organiseren. Wie wil dit  mee organiseren? e-mail.

Als er Open kerk is lees je dat in de agenda, zie agenda.

Spirizin 

Al vele jaren organiseert de werkgroep SpiriZin een jaarlijks programma van film en Spiritueel Café in de Ontmoeting. Los van kerkverbanden maken we verbinding en delen we datgene dat iets in je leven raakt, dat groter is dan jezelf, dat je in beweging brengt. Delen, luisteren, verwonderen en versterken zijn de kernbegrippen; en altijd is veroordelen verboden.

Doorgaans wordt op een woensdagavond een film gedraaid die zich leent voor een goed gesprek. Op een zondagavond is er het Spiritueel Café. Dan is er iemand die vertelt over een onderwerp dat te maken heeft met levenshouding, inspiratie en spiritualiteit in brede zin. Voorbeelden: Sietse Visser over ‘mindfulness, ook in de gevangenis’; Anton Boerse over ‘salutogene’; Eduard Poodt over rentmeesterschap, zijn agrarisch bedrijf en boer zijn in deze tijd; Berthilde van der Zwaag over ‘Christusverschijningen’ in deze tijd; Ds. Ort over Jodendom en Joodse muziek.

Voor de data, zie agenda.

Wie zin heeft om onze werkgroep van Hinno, Tiny, Jeannet, Sietse te versterken is welkom. Meld je bij Hinno Willems, 06 -10912426

Taizé-dienst 

We wilden graag maandelijks een Taizé-viering houden in onze kerk. Een dienst van stilte, licht, en saamhorigheid in de geest van Taizé.  Vanwege corona is dit niet ingezet. Wie zou met ons dit willen gaan starten? e-mail 

Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting

De Werkgroep IBO verzamelt de activiteiten van inspiratie, bezinning & ontmoeting die plaats vinden in de zes kerken in De Liemers. Daarnaast initieert zij kringen of een lezing.  Wisselend in één van de zes protestantse kerken. Halfjaarlijks komt er een flyer uit waarin de IBO-activiteiten staan vermeld.
De activiteiten staan open voor een ieder. Soms is aanmelden  nodig, soms kan je gewoon binnen lopen. Lees in deze pdf over alle activiteiten in het najaar 2023.

Bezinningskring

Voor Corona hadden we maandelijks op de dinsdagavond een bezinningskring over een wisselend thema of boek. Zo keken naar ‘Kijken in de ziel van religieuze leiders’ en lazen we interviews uit het boek ‘De zin van leven’ van Fokke Obema. Wie heeft er zin om weer zo’n bezinningskring op te starten? Thema en/of boek en dag en tijd zijn samen in te vullen. Belangstellenden kunnen zich melden via deze e-mail. 

Inloop

Ontmoeting en ontspanning staan centraal op de maandelijkse inloop op woensdagmiddag vanaf 14.30 – 16.00 uur. Het eerste half uur wordt er bijgepraat met een kop koffie of thee. Meegebrachte gedichten of te delen teksten worden voorgelezen. Daarna is er ruimte om te spelen: rummikub, scrabble, schaken, dammen of sjoelen of een ander spel wat is ingebracht.
Door Corona lag deze activiteit stil, maar we zijn nu weer gestart.

Houd de agenda in de gaten

Wandelen

In 2020 startte we de wandelgroep. Het was heerlijk om ca. 5 km samen buiten te lopen tijdens de Corona-periode. Als het wandelen in de groep niet mocht, zochten we elkaar op als wandelmaat. Nu kunnen we gelukkig weer makkelijker er op uit met familie en vrienden.
Samen wandelen blijft een genoegen. Liemersbreed is er elke maand op een zaterdag een Pelgrimswandeling. Elke keer is er een ander thema. De wandelingen zijn ca. 7 km. Houdt de agenda in de gaten voor datum en aanmelden.