Bezinning en ontmoeting

 

Hoe geven we ruimte aan het ontwikkelen en ervaren van ons geloof? Hoe inspireren we elkaar in ons geven van aandacht en omzien naar de naaste? Hoe dragen we bij aan de betrokkenheid van leden en dorpsgenoten in Rijnwaarden op elkaar?

Dat doen we in activiteiten van bezinning en ontmoeting die vrijwilligers inzetten en uitvoeren.

Open kerk 

Wekelijks is de kerk op woensdag of donderdag van 13.30 – 14.30 uur open, voor een moment van stilte, bezinning, een kaarsje branden of een gesprekje. Afwisselend is er muziek te horen of wordt er iets voorgelezen uit een boek of gedichtenbundel. De bezoeker kan komen en gaan wanneer die wil.

We hopen dit vanaf 2022 weer op te pakken. Voor de data, zie agenda.

Spirizin 

Al vele jaren organiseert de werkgroep SpiriZin een jaarlijks programma van film en Spiritueel Café in de Ontmoeting. Los van kerkverbanden maken we verbinding en delen we datgene dat iets in je leven raakt, dat groter is dan jezelf, dat je in beweging brengt. Delen, luisteren, verwonderen en versterken zijn de kernbegrippen; en altijd is veroordelen verboden.

Doorgaans wordt op een woensdagavond een film gedraaid die zich leent voor een goed gesprek. Op een zondagavond is er het Spiritueel Café. Dan is er iemand die vertelt over een onderwerp dat te maken heeft met levenshouding, inspiratie en spiritualiteit in brede zin. Voorbeelden: Sietse Visser over ‘mindfulness, ook in de gevangenis’; Anton Boerse over ‘salutogene’; Eduard Poodt over rentmeesterschap, zijn agrarisch bedrijf en boer zijn in deze tijd; Berthilde van der Zwaag over ‘Christusverschijningen’ in deze tijd; Ds. Ort over Jodendom en Joodse muziek.

Voor de data, zie agenda.

Wie zin heeft om onze werkgroep van Hinno, Janine en Stoni te versterken is welkom. Meld je bij Hinno Willems, 06 -10912426

Taizé-dienst 

We wilden graag maandelijks een Taizé-viering houden in onze kerk. Een dienst van stilte, licht, en saamhorigheid in de geest van Taizé.  Vanwege corona is dit niet ingezet. Wie zou met ons dit willen gaan starten? e-mail 

Non-duale weg

De non-duale weg: contemplatie en gesprek
Martha Jonker leidt een verkenningstocht naar de non-duale weg. De groep komt maandelijks op een vrijdagochtend bijeen in de Ontmoeting. In deze pdf lees je meer over de non-duale weg.  

Wil je een keer meedoen? meld je bij Martha, 06 10508862 of email

Bezinningskring

Een keer per maand op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur is er een gesprek over een thema. In 2019 spraken we met elkaar aan de hand van afleveringen uit de serie ‘Kijken in de ziel van religieuze leiders’. In 2020 spraken we met elkaar over de geloofsbelijdenis, God, Jezus en de Heilige Geest.

In 2021 houden we gesprekken aan de hand van interviews uit het boek “De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan” van Fokke Obbema.

Na een boeiende zomercyclus, vervolgen we de cyclus in september, oktober en november. We gaan per keer met elkaar in gesprek door het gezamenlijk lezen van een interview. Zie ook onder nieuws.

Wil je meedoen? Meld je dan bij Cora Verburg, 06 54335150 of e-mail

Inloop

Ontmoeting en ontspanning staan centraal op de maandelijkse inloop op woensdagmiddag vanaf 14.30 – 16.00 uur. Het eerste half uur wordt er bijgepraat met een kop koffie of thee. Meegebrachte gedichten of te delen teksten worden voorgelezen. Daarna is er ruimte om te spelen: rummikub, scrabble, schaken, dammen of sjoelen of een ander spel wat is ingebracht.
Door Corona lag deze activiteit stil, maar we zijn nu weer gestart.

Houd de agenda in de gaten

Wandelgroep

Wie zin heeft kan mee op wandeltochten van ca. 5 km. Onderling spreken we af wanneer we weer wandelen en vanaf welk beginpunt. We genieten van het buiten zijn, de beweging en leren elkaar beter kennen.

Wie mee wil lopen kan zich melden bij Cora Verburg, 06 543 35 150 of e-mail

Samen koken en eten

Enthousiastelingen willen graag met leden en dorpsbewoners samen koken en eten.

Door Corona is deze activiteit nog niet ingezet. Maar wil je straks graag mee doen, meld je bij Niels Quartel, 06 81029492 of e-mail