Oudere berichten

Kijkje in religieuze gebouwen

Op zaterdag 11 september a.s. is er Open Monumenten Dag. Het projectteam Gelders Genootschap zet fietstochten uit tussen de verschillende kerkgebouwen van de Liemers en Doesburg. Dit onder de naam Heilige huisjes fietstocht. De fietsroutes staan nu op de website van...

Wandelen en bezinning

De Wandelgroep genoot op 18 augustus jl. van een tocht door deel Carvium Novum en de Geuzenwaard. Zeven personen, jong en oud, en Tessa de hond trokken samen een goed uur met elkaar op. De volgende wandelingen zijn op donderdag 23 september en zaterdag 9 oktober a.s....

Zomerse activiteiten

Langzaam komt het kerkleven weer op gang. Heerlijk dat we elkaar kunnen ontmoeten en in de ogen zien.In de zondagse vieringen mogen we samen zingen, al dan niet in wisselzang met voorzangers. Ook is er na de dienst koffiedrinken. De 1,5 meter blijven we respecteren!De...

Ubi caritas

Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Wat was het fijn om afgelopen zondag elkaar weer te ontmoeten in een viering. Even elkaar weer in de ogen zien en een vriendelijk woord spreken. Wat hebben we dit gemist de laatste maanden. Gelukkig zijn er nu weer wekelijks...

Bezinningskring zomercyclus

Door Corona kon de Bezinningskring niet bijeenkomen. Nu starten we op met een Zomercyclus in de maanden juni, juli en augustus. Op vrijdagochtend 18 juni a.s. van 10.00 - 11.30 uur in de Ontmoeting in Lobith is de eerste keer. We bespreken in drie bijeenkomsten een...

Vieringen vanaf 6 juni a.s.

In de Kerkenraad is besloten om vanaf zondag 6 juni a.s. weer vieringen in de kerk te houden. Daarbij worden de richtlijnen van PKN Nederland aangehouden. Dat betekent onder meer registratie, maximaal 30 kerkgangers en alleen voorzang. Voor die voorzang zoeken we nog...

Corona-koralen

Onze organist Gert de Rijder verrast ons al maanden met bijna elke week een mooi Corona-koraal. Via de mailing KERKPRAAT rolt de orgel-improvisatie bij de gemeenteleden in de digitale brievenbus. Voor Hemelvaartsdag koos Gert voor het lied 'Ik zie een poort wijd open...

Videoboodschap 5 mei

Op 4 mei 2021 zijn kransen gelegd bij de militaire begraafplaats aan de Bijlandseweg (aan de noordoever van de Rijn) in Tolkamer. Ds. Elise Wijnands was daar bij. In deze videoboodschap blikt zij op Bevrijdingsdag terug op de bijeenkomst. Ze spreekt de Zegen van de...

Koningsdag 2021

Vandaag is het Koningsdag, een feest in het land. Een apart feest opnieuw door de Corona-tijd. Bij deze Koningsdag maakte Ds. Elise Wijnands een vlog . Bekijk het hier. Organist Gert de Rijder speelt het Wilhelmus op het orgel. Beluister het hier. We wensen de Koning...

Paaszondag meditatie, muziek en groet

"Ik heb de Heer gezien!" (Joh.20:18), klinkt het op de Paasmorgen. Vanuit de gemeente zijn er drie bijdragen te zien op ons YouTube-kanaal voor deze Paasmorgen. Een meditatie van Ds. Elise Wijnands, orgelspel van Gert de Rijder en een Paasgroet van Anna de Vries en...

Muziek en meditatie bij Goede Vrijdag

Orgelspel en meditatie bij Goede Vrijdag. Onze organist Gert de Rijder en onze dominee Elise Wijnands maakten elk een opname, die terug te zien is onder de knop 'online kerk'. De opnamen vonden plaats in de kerk in Lobith.

Meditatie Palmpasen

Dominee Elise Wijnands heeft een meditatie over Palmpasen opgenomen. Deze meditatie komt vanuit de kerk in Lobith. De meditatie is hier rechtstreeks te bekijken. Deze en toekomstige meditaties zijn te vinden via de knop 'online kerk' op de welkomstpagina van de...

Palmpasen en Kinderkerk

De werkgroep Kinderkerk heeft voor de kinderen een Palmpasenpakket gemaakt. Het pakket bevat onder meer een Palmpasen stok, een recept voor een broodhaantje en verhalen van de Goede Week. De uitdeling gebeurt vanuit de oecumenische samenwerking in Lobith.

Wandelmaatjes

Wat heel goed kan is wandelen met z'n tweeën. Daarom is de Wandelgroep gestart met 'wandelmaatjes'. Het werkt zo: je belt iemand uit de wandelgroep op en spreekt een dag, tijd en plaats af om samen een lekkere wandeling te maken.Zin om ook wandelmaat te zijn? Laat het...

Fijne reacties

De lancering van onze nieuwe website leidde tot mooie reacties. Dank daarvoor. De makers die aan de ontwikkeling werkten zijn er reuze blij mee. Het stimuleert ze om verder te bouwen aan de website van onze kerkgemeenschap. Heeft u een nieuwsbericht voor op de...

De wijde wereld in

De wereld is voortdurend aan het veranderen, ook digitaal. Dat vroeg om een nieuwe frisse website van onze kerkgemeenschap. We zijn vanaf 18 januari 2021 met een nieuwe website de wijde wereld ingegaan. Vrijwilligers droegen hun steentje bij en ISI media ondersteunde...

Vieringen opgeschort

Besloten is om voorlopig geen kerkdiensten te houden. Daarmee dragen we bij aan het verzoek van de regering om de komende periode zo weinig mogelijk bewegingen en/ of samenkomsten te hebben. Zo zijn we solidair met allen rondom ons die ook hun deuren hebben moeten...

Kerkdiensten tijdens corona

Na de maatregelen van de regering van Zondag 23 maart, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten t/m 28 Juni 2020 komen te vervallen. Voor richtlijnen van de PKN zie Website https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/