Oudere berichten

Palmpasen en Kinderkerk

De werkgroep Kinderkerk heeft voor de kinderen een Palmpasenpakket gemaakt. Het pakket bevat onder meer een Palmpasen stok, een recept voor een broodhaantje en verhalen van de Goede Week. De uitdeling gebeurt vanuit de oecumenische samenwerking in Lobith.

Wandelmaatjes

Wat heel goed kan is wandelen met z'n tweeën. Daarom is de Wandelgroep gestart met 'wandelmaatjes'. Het werkt zo: je belt iemand uit de wandelgroep op en spreekt een dag, tijd en plaats af om samen een lekkere wandeling te maken.Zin om ook wandelmaat te zijn? Laat het...

Fijne reacties

De lancering van onze nieuwe website leidde tot mooie reacties. Dank daarvoor. De makers die aan de ontwikkeling werkten zijn er reuze blij mee. Het stimuleert ze om verder te bouwen aan de website van onze kerkgemeenschap. Heeft u een nieuwsbericht voor op de...

De wijde wereld in

De wereld is voortdurend aan het veranderen, ook digitaal. Dat vroeg om een nieuwe frisse website van onze kerkgemeenschap. We zijn vanaf 18 januari 2021 met een nieuwe website de wijde wereld ingegaan. Vrijwilligers droegen hun steentje bij en ISI media ondersteunde...

Vieringen opgeschort

Besloten is om voorlopig geen kerkdiensten te houden. Daarmee dragen we bij aan het verzoek van de regering om de komende periode zo weinig mogelijk bewegingen en/ of samenkomsten te hebben. Zo zijn we solidair met allen rondom ons die ook hun deuren hebben moeten...

Kerkdiensten tijdens corona

Na de maatregelen van de regering van Zondag 23 maart, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten t/m 28 Juni 2020 komen te vervallen. Voor richtlijnen van de PKN zie Website https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/