Oudere berichten

Palmpasen voor kinderen

Dit jaar gaan we met de kinderen weer Palmpasenstokken versieren. Dit doen we tijdens de dienst van zondag 10 april a.s. Je bent met de andere kinderen welkom vanaf 9.45 uur, boven in de ruimte waar de kinderkerk is. Daar versieren we stokken, wordt het verhaal van...

Pelgrimswandeling ‘Vergezichten’

Op zaterdag 9 april a.s. is er weer een Pelgrimswandeling. Het thema is 'Vergezichten'. Daarover praten we wandelend met elkaar onder leiding van Ds. Jolande van Baardewijk. Start is om 10.30 uur op de parkeerplaats 't Peeske, Peeskeweg te Beek. De wandeling van ca. 7...

Dicht mee over open ruimten

Er is weer meer ruimte om met elkaar te zijn, te zingen en te luisteren. Het Zevenaars koor ‘One Step Beyond’ geeft 18 juni 2022 een concert met het thema ‘Wide open spaces’. Grote open ruimten, waarin je kunt leven, jezelf ontwikkelen en mag zijn wie je bent. Wie wil...

Open kerk 18 en 25 maart

Onze kerk op de Markt in Lobith is open op vrijdag 18 en vrijdag 25 maart van 10.00 - 12.00 uur. Een ieder die een moment wil stil staan bij wat er in de Oekraïne gebeurd is welkom. Om 10.00 uur zal de klok geluid worden. Wie wil kan een kaarsje aansteken. Er is...

OPEN KERK 10 maart

IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE! Donderdag 10 maart is de kerk open van 17.00 - 18.00 uur.Om 17.00 zal de klok geluid worden.Iedereen is van harte welkom een kaarsje aan te steken. Er is ruimte voor ontmoeting en gesprek. Er staat een collecteschaal voor 'Samen in actie voor...

Liemerskids: verhaal – muziek – pannenkoeken!

De Liemerskids komen weer bij elkaar op zondag 13 maart 2022. Het wordt een superleuke middag! We komen samen in 'Ons gebouw' naast de Ontmoetingskerk in Zevenaar, van 15.30 - 17.00 uur. Er is live muziek, een verhaal, een creatief moment (iets met bloemen en aarde)...

Samen in actie voor Oekraïne

Vol ongeloof kijken we naar de oorlog in Oekraïne. Spanningen zijn toenemend overal voelbaar. We leven mee met de 44 miljoen Oekraïners. Wat kunnen wij doen om het leed te verzachten?De samenwerkende hulporganisatie - waaronder Kerk in Actie - openden giro 555 voor...

Gewoon gaan, stap voor stap

Wat zijn we blij dat ook de kerkelijke activiteiten weer op gang komen. Gewoon gaan, stap voor stap. Dat is het thema van de Pelgrimswandeling, die op 26 februari 2022 in de omgeving van landgoed Groot Warnsborn start om 10.30 uur. Meer informatie is hier te lezen. De...

Weer vieringen

De kerkenraad heeft besloten weer vieringen te houden in de kerk. Dit gegeven het nieuwe advies en de aanbevelingen van PKN/CIO. Nadrukkelijk blijven de geldende corona-maatregelen van kracht: handen desinfecteren; mondkapje op bij binnenkomst en vertrek en...

Prospéro año en corona-koraal

We zijn al weer twee weken in het nieuwe jaar. Dit weekeinde zijn versoepelingen in gegaan. Echter nog bescheiden. Daarom zijn er nog geen vieringen in de kerk. Ook liggen de groepsactiviteiten daar nog stil. We kunnen wel naar buiten. Nodig een wandelmaat of...

Meditatie Kerst 2021

Nu er geen viering met Kerst is in onze kerk heeft Ds. Elise Wijnands een meditatie ingesproken. Deze meditatie is hier te zien en te beluisteren. Met onderstaande foto laten we u mee genieten van de bloemschikking van de afgelopen vierde adventszondag. Wat hopen we...

Geen vieringen helaas

De kerkenraad heeft besloten dat er met Kerst en de weken daarna geen diensten zijn. Ze meldt daarover: " We wachten nieuwe berichten van de overheid en het CIO af voor toekomstige beslissingen. Helaas kan ook de Kerstmiddag voor de ouderen niet doorgaan. De...

Delen en vieren

Vieren in Corona-tijd is een lastige. Bij alle wisselende maatregelen wisselt nogal hoe we samen gemeenschap kunnen zijn. De viering op zondag vraagt regelmatig om bijstelling. Helaas zal dit jaar de kerstnachtviering niet doorgaan.Gelukkig kunnen we nog steeds in...

Liemerskids: samen delen.

Ben je 6 - 12 jaar? Kom dan gezellig naar de LIEMERSKIDS. Dit is een kindermiddag: zondag 7 november 2021 van 15.30 - 17.00 uur in 'Ons huis' naast de Ontmoetingskerk in Zevenaar. Neem je opa, oma, papa, mama, buuf, oom of tante mee en kom gezellig knutselen. 'Samen...

‘Met verwondering leren kijken’ – pelgrimswandeling

Al enige tijd zijn er pelgrimswandelingen vanuit PKN De Liemers. Op zaterdag 6 november 2021 is het thema 'Met verwondering leren kijken'. Dit onder leiding van Ds. Margreet de Bree. Deze wandeling start op de parkeerplaats bij de Dorpskerk in Hoog-Keppel, Burg. van...

Dankdag en bevestiging ambtsdragers

Komende zondag 31 oktober is het Dankdag voor de Oogst. De diaconie organiseert weer de jaarlijkse verkoop van oogstproducten. Wie wat wil inbrengen, kan de bijdrage zondag afgeven in De Ontmoeting. Na de dienst worden de producten verkocht. De opbrengst is dit keer...

Talententuin

De kerkenraad heeft ingestemd met het idee om een Talententuin te realiseren. Dit op het stukje grond naast De Ontmoeting. Het pioniersproject geeft de kerkgemeenschap kansen om als kerk zichtbaar te zijn in het dorp. Een opgave die op meerdere plekken in het...

Kijkje in religieuze gebouwen

Op zaterdag 11 september a.s. is er Open Monumenten Dag. Het projectteam Gelders Genootschap zet fietstochten uit tussen de verschillende kerkgebouwen van de Liemers en Doesburg. Dit onder de naam Heilige huisjes fietstocht. De fietsroutes staan nu op de website van...

Wandelen en bezinning

De Wandelgroep genoot op 18 augustus jl. van een tocht door deel Carvium Novum en de Geuzenwaard. Zeven personen, jong en oud, en Tessa de hond trokken samen een goed uur met elkaar op. De volgende wandelingen zijn op donderdag 23 september en zaterdag 9 oktober a.s....

Zomerse activiteiten

Langzaam komt het kerkleven weer op gang. Heerlijk dat we elkaar kunnen ontmoeten en in de ogen zien.In de zondagse vieringen mogen we samen zingen, al dan niet in wisselzang met voorzangers. Ook is er na de dienst koffiedrinken. De 1,5 meter blijven we respecteren!De...

Ubi caritas

Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Wat was het fijn om afgelopen zondag elkaar weer te ontmoeten in een viering. Even elkaar weer in de ogen zien en een vriendelijk woord spreken. Wat hebben we dit gemist de laatste maanden. Gelukkig zijn er nu weer wekelijks...

Bezinningskring zomercyclus

Door Corona kon de Bezinningskring niet bijeenkomen. Nu starten we op met een Zomercyclus in de maanden juni, juli en augustus. Op vrijdagochtend 18 juni a.s. van 10.00 - 11.30 uur in de Ontmoeting in Lobith is de eerste keer. We bespreken in drie bijeenkomsten een...

Vieringen vanaf 6 juni a.s.

In de Kerkenraad is besloten om vanaf zondag 6 juni a.s. weer vieringen in de kerk te houden. Daarbij worden de richtlijnen van PKN Nederland aangehouden. Dat betekent onder meer registratie, maximaal 30 kerkgangers en alleen voorzang. Voor die voorzang zoeken we nog...

Corona-koralen

Onze organist Gert de Rijder verrast ons al maanden met bijna elke week een mooi Corona-koraal. Via de mailing KERKPRAAT rolt de orgel-improvisatie bij de gemeenteleden in de digitale brievenbus. Voor Hemelvaartsdag koos Gert voor het lied 'Ik zie een poort wijd open...

Videoboodschap 5 mei

Op 4 mei 2021 zijn kransen gelegd bij de militaire begraafplaats aan de Bijlandseweg (aan de noordoever van de Rijn) in Tolkamer. Ds. Elise Wijnands was daar bij. In deze videoboodschap blikt zij op Bevrijdingsdag terug op de bijeenkomst. Ze spreekt de Zegen van de...